Úvod

Martin Středa, kněz a provinciál Tovaryšstva Ježíšova (11.11.1587 – 26.8.1649), je nazýván zachráncem města Brna při obléhání Švédy v době třicetileté války. Jako duchovní autorita povzbuzoval obránce Brna proti mnohonásobné přesile s neochvějnou vírou, že město odolá obléhání.

Jako muži hluboké modlitby a svatého života je mu připisována řada nadpřirozených zázraků, uzdravení a pomoci. Přesto dosud nedošlo k jeho svatořečení. Naopak a v rozporu s obecným míněním proces blahořečení nebyl ještě oficiálně zahájen.

Tyto stránky vydávají svědectví o živé úctě k P. Martinu Středovi SJ a o modlitebních aktivitách na podporu jeho blahořečení. Byly zřízeny ve spolupráci s českou provincií Tovaryšstva Ježíšova v roce 2018.