Celodenní adorace za nemocné

Na základě farního oznámení zveřejňujeme, že se v kostele Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli uskuteční v sobotu 11. května 2019 od 8:30 do 18:30 první celodenní adorace za nemocné s prosbami za uzdravení na přímluvu zachránce Brna, ctihodného P. Martina Středy SJ.