Svědectví paní Jarmily Sedlákové z 3.5.2021

Dobrý den,
chci se podělit o vyslyšení mé prosby k otci Martinu Středovi. Nejen tedy k němu jsem se úpěnlivě modlila, i k Panně Marii a Pánu Ježíši.Sháněla jsem chráněné bydlení pro svého mentálně postiženého synovce, který nemá rodiče a sestry o něj nejeví zájem, nikde nebylo volné místo, až se mi ozvali z jednoho místa, že by přijeli na pohovor, byla jsem ráda, ale ještě to nic neznamenalo.

Ten den jsem zrovna dostala dopis z farnosti Lesná, kam jsem občas poslala příspěvek na nový kostel, a v něm brožurka o otci Martinovi. Hned jsem se i k němu začala modlit modlitbu za jeho blahořečení a tak se modlila a prosila na úmysl za umístění synovce do chráněného bydlení každý den. Synovce přijali na zkušební dobu 3 měsíce, zatím je celkem spokojený, i když s jeho postižením reaguje pokaždé jinak. Tak se dál každý den modlím a prosím otce Martina, aby tam vydržel i po zkušební době. Jsem již v důchodovém věku a byla bych ráda, kdyby o synovce bylo postaráno a nemusel bydlet na ubytovně, jako doposud, kde měl problémy se spolubydlícími.

S pozdravem a pěkných požehnaných jarních dnů
Jarmila Sedláková

Odpověď redakce:

Milá paní Sedláková,

děkujeme za Vaše krásné svědectví a za odvahu podělit se s touto zkušeností i s ostatními. Především se připojujeme k Vašim modlitbám, aby chráněné bydlení pro Vašeho synovce bylo trvalé a přispělo k jeho lepším životním podmínkám. Děkujeme za Váš příklad, který napravuje svou péčí o jiné to, co můžeme kolem sebe vidět všichni. Děkujeme za Vaši víru, se kterou jste se obrátila k P. Martinu Středovi s prosbou o pomoc. Ponechejme teologům zkoumání, zda ta „náhoda“ s právě poslanou brožurkou byla či nebyla znamením, které jste správně uchopila a použila. Bůh je nekonečně milosrdný a vynalézavý ve všem, co nám může sloužit ku prospěchu. Chce to jen čisté srdce a víru, která si klade za cíl pomáhat nezištně potřebným, jak jste udělala i Vy. Váš příklad je inspirující právě proto, že tyto malé zázraky (pro někoho možná jen „zázraky“), jsou skutečným svědectvím o pomoci mocných prostředníků, jako je P. Martin Středa SJ. Vyprošujeme Vám jeho pomoc i nadále s přáním Boží milosti ve všem, co činíte.

                                                                            Redakce webu