26.4.2017: Z dochovaných dokumentů a svědectví o vyslyšení proseb na přímluvu P. Martina Středy SJ byla sestavena brožura určená k bližšímu seznámení brněnských věřících o působení světce (Svědectví).