Proces blahořečení P. Martina Středy SJ na počátku

Martin Streda

Schválení záměru k zahájení procesu blahořečení P. M. Středy Českou biskupskou konferencí

„Na 126. plenárním zasedání České biskupské konference, které včera (28. 5. 2021) skončilo v Nepomuku, schválili čeští a moravští biskupové žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikačního procesu jezuitského kněze P. Martina Středy.

Martin Středa SJ je uctívaný obránce Brna, jehož duchovní opora veliteli vojsk i obráncům Brna přispěla k vítězství nad švédskými vojsky v roce 1645. Na památku této události se kolem 15. srpna konají oslavy Dne Brna. V roce 2020 požehnal biskup Cikrle sochu P. Martina Středy, která stojí před jezuitským kostelem v Brně, v němž je P. Středa také uložen k věčnému odpočinku.

Po schválení biskupskou konferencí bude Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), které tento kanonizační proces povede, připravovat další procesní kroky, které by po schválení v Římě mohly následně vést k oficiálnímu zahájení diecézní fáze beatifikačního řízení P. Martina Středy, po němž je v Brně pojmenována i ulice v centru města…“ (celý text zde… www.Biskupství brněnské, Jezuita Martin Středa by mohl patřit ke svatým).

Pokračování této aktuality si můžete přečíst ZDE.

Svědectví paní Jarmily Sedlákové z 3.5.2021

Dobrý den,
chci se podělit o vyslyšení mé prosby k otci Martinu Středovi. Nejen tedy k němu jsem se úpěnlivě modlila, i k Panně Marii a Pánu Ježíši.Sháněla jsem chráněné bydlení pro svého mentálně postiženého synovce, který nemá rodiče a sestry o něj nejeví zájem, nikde nebylo volné místo, až se mi ozvali z jednoho místa, že by přijeli na pohovor, byla jsem ráda, ale ještě to nic neznamenalo.

Ten den jsem zrovna dostala dopis z farnosti Lesná, kam jsem občas poslala příspěvek na nový kostel, a v něm brožurka o otci Martinovi. Hned jsem se i k němu začala modlit modlitbu za jeho blahořečení a tak se modlila a prosila na úmysl za umístění synovce do chráněného bydlení každý den. Synovce přijali na zkušební dobu 3 měsíce, zatím je celkem spokojený, i když s jeho postižením reaguje pokaždé jinak. Tak se dál každý den modlím a prosím otce Martina, aby tam vydržel i po zkušební době. Jsem již v důchodovém věku a byla bych ráda, kdyby o synovce bylo postaráno a nemusel bydlet na ubytovně, jako doposud, kde měl problémy se spolubydlícími.

S pozdravem a pěkných požehnaných jarních dnů
Jarmila Sedláková

Odpověď redakce:

Milá paní Sedláková,

děkujeme za Vaše krásné svědectví a za odvahu podělit se s touto zkušeností i s ostatními. Především se připojujeme k Vašim modlitbám, aby chráněné bydlení pro Vašeho synovce bylo trvalé a přispělo k jeho lepším životním podmínkám. Děkujeme za Váš příklad, který napravuje svou péčí o jiné to, co můžeme kolem sebe vidět všichni. Děkujeme za Vaši víru, se kterou jste se obrátila k P. Martinu Středovi s prosbou o pomoc. Ponechejme teologům zkoumání, zda ta „náhoda“ s právě poslanou brožurkou byla či nebyla znamením, které jste správně uchopila a použila. Bůh je nekonečně milosrdný a vynalézavý ve všem, co nám může sloužit ku prospěchu. Chce to jen čisté srdce a víru, která si klade za cíl pomáhat nezištně potřebným, jak jste udělala i Vy. Váš příklad je inspirující právě proto, že tyto malé zázraky (pro někoho možná jen „zázraky“), jsou skutečným svědectvím o pomoci mocných prostředníků, jako je P. Martin Středa SJ. Vyprošujeme Vám jeho pomoc i nadále s přáním Boží milosti ve všem, co činíte.

                                                                            Redakce webu

Odhalení sochy jezuitského kněze P. Martina Středy

socha P. Martina Středy
Socha P. Martina Středa

V sobotu 15. srpna v rámci 375. výročí Dne Brna  požehnal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle sochu jezuitského kněze P. Martina Středy, který svými modlitbami i vlastní fyzickou silou chránil milované Brno během třicetileté války před nájezdem Švédů. Autorem čtyřmetrové  sochy statečného jezuity, která vznikla v rámci akce Sochy pro Brno, je sochař Jan Šebánek.

Vážíme si toho, že socha Martina Středy ozdobila naše město. On sám je uznávaným duchovním a byl oporou pro obránce města Brna, takže jeho socha je znázorněním důležitého mezníku naší historie,“ vyjádřila se mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Celý akt odhalení sochy přenášela Česká televize, viz www.ceskatelevize.cz. Více informací naleznete na www.cirkev.cz.

Literatura týkající se Matky Rosy, zakladatelky Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Knihy o Matce Rose Vůjtěchové, zakladatelce Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova:

SEBÍŇOVÁ, Elena. Kříž je mou radostí. Životní příběh Matky Rosy, zakladatelky Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, Rajhrad, 2015


SEBÍŇOVÁ, Elena. Dávám všechno. Životopis sestry Marie Anežky komtesy Františky Coudenhove-Honrichs, Rajhrad, 2013


SEBÍŇOVÁ, Elena. Sestra do nepohody aneb, jak se vedlo řeholnicím ve stínu rudého praporu. Životní příběh Matky Marty Vintrové, Rajhrad, 2018


Na svém těle. Teologie a praxe spirituality smíru, Rajhrad, 2019. S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/191/19 ze dne 22. 2. 2019

Rozhovor se sestrou Františkou, postulátorkou kanonizačního procesu Matky Rosy Vůjtěchové

Sestra Františka
Sestra Františka – postulátorka kanonizačního procesu Matky Rosy Vůjtěchové
  • Stručný životopis Matky Rosy naleznete zde.
  • Seznam literatury o Matce Rose Vůjtěchové naleznete zde.
  • Webové stránky Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova: http://www.sestrytesitelky.eu

Blahopřejeme Vám k zahájení kanonizačního procesu na diecézní úrovni, jehož první stání proběhlo 30. 11. 2019 za účasti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v kostele Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. Co tomu předcházelo?

Procesu předcházela mnohaletá činnost a úsilí všech našich sester. Máme záznamy o tom, že krátce po smrti Matky Rosy by sestry rády usilovaly o její blahořečení. Jenže situace pro to nebyla vůbec příznivá. Když Matka Rosa zemřela těsně po druhé světové válce, v roce 1945, tak byla vystavena v kostele, který neměl strop. Celý klášter byl po přechodu fronty jedna velká zřícenina, takže sestry si nemohly ani dovolit myslet na nějaký začátek procesu blahořečení. A pak, když opravu s bídou dokončily, tak jim klášter vzala armáda a už přišla padesátá léta. Ale touha tam vždycky byla. To se jednak odráží v listech její nástupkyně matky Marty, a jednak v zápisech sester i pamětnic. Všecky generální představené, které následovaly, vybízely sestry, aby psaly své vzpomínky, právě kvůli budoucímu procesu. Snažily se vzpomínky na Matku Rosu uchovávat. Vytvářely takové malé památky, jako budoucí relikvie. Vlastně díky Bohu, že teď prožíváme takové klidné období v dějinách Kongregace, že jsme si mohly dovolit tuto snahu konečně naplnit….

Pokračování rozhovoru naleznete ZDE.

 

Celodenní adorace za nemocné

Na základě farního oznámení zveřejňujeme, že se v kostele Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli uskuteční v sobotu 11. května 2019 od 8:30 do 18:30 první celodenní adorace za nemocné s prosbami za uzdravení na přímluvu zachránce Brna, ctihodného P. Martina Středy SJ.