Celý text z knihy ROK SE SVATÝMI

Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Augsburg 1993, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1995, ISBN 80-85527-75-8.

MARTIN STŘEDA

kněz, misionář, provinciál TJ

narozen: 11. 11. 1588(?) v Hlivici ve Slezsku, Polsko

zemřel: 26. 8. 1649 v Brně, Česká republika

Ctihodný Martin Středa, TJ, byl univerzitní profesor a lidový misionář. Zastával různé funkce v české jezuitské provincii i ve školství (byl též provinciálem a rektorem pražské univerzity) v nelehké době třicetileté války. Byl mužem opravdu apoštolským a žil příkladným životem. Povzbuzoval a vléval naději jak v životě všedním, tak duchovním. To se zvláště projevilo za švédského obléhání Brna v r. 1645. Díky jeho prozíravosti a za jeho vydatné pomoci bylo město uhájeno před Švédy. Toto vítězství lid připisoval Středovým modlitbám a přímluvě Panny Marie. R. 1649 zemřel v Brně, kde je pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Při otevření jeho hrobu r. 1876 bylo zjištěno, že jeho tělo je neporušené. Proces blahořečení je již téměř uzavřen.