26.4.1945: Brno bylo osvobozeno po ústupu zbytků německé armády. Ve 26. den, který je spojen s datem úmrtí P. Martina Středy SJ (26.8.1649), si věřící nově připomínají každý měsíc zachránce města.