Proces blahořečení P. Martina Středy SJ na počátku

Schválení záměru k zahájení procesu blahořečení P. M. Středy Českou biskupskou konferencí

„Na 126. plenárním zasedání České biskupské konference, které včera (28. 5. 2021) skončilo v Nepomuku, schválili čeští a moravští biskupové žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikačního procesu jezuitského kněze P. Martina Středy.

Martin Středa SJ je uctívaný obránce Brna, jehož duchovní opora veliteli vojsk i obráncům Brna přispěla k vítězství nad švédskými vojsky v roce 1645. Na památku této události se kolem 15. srpna konají oslavy Dne Brna. V roce 2020 požehnal biskup Cikrle sochu P. Martina Středy, která stojí před jezuitským kostelem v Brně, v němž je P. Středa také uložen k věčnému odpočinku.

Po schválení biskupskou konferencí bude Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), které tento kanonizační proces povede, připravovat další procesní kroky, které by po schválení v Římě mohly následně vést k oficiálnímu zahájení diecézní fáze beatifikačního řízení P. Martina Středy, po němž je v Brně pojmenována i ulice v centru města…“ (celý text zde… www.Biskupství brněnské, Jezuita Martin Středa by mohl patřit ke svatým).

Faktické upřesnění informací o stavu procesu blahořečení P. M. Středy

Souhlas ČBK otevírá novou přípravnou etapu, kdy navazující procesní kroky po odsouhlasení v Římě teprve mohou vést k oficiálnímu zahájení kanonizačního procesu na diecézní úrovni. Proces blahořečení P. Martina Středy nebyl po 370 letech od jeho úmrtí ještě oficiálně zahájen, i když v některých publikacích lze nalézt jiné informace.

Mezi reprezentativní encyklopedické publikace o světcích stále patří kniha Rok se svatými od V. Schauberové a H. M. Schindlera, v originálním německém vydání z roku 1993, v českém překladu z roku 1995. V knize je na straně 444 u data 26. srpna uveden i medailon P. Martina Středy SJ s tímto zavádějícím komentářem: „Proces blahořečení je již téměř uzavřen.“ (celý text ZDE) Rovněž je zde uveden neoprávněně titul „Ctihodný“, který je až výsledkem jisté pokročilé fáze procesu blahořečení jako uznání heroických ctností kandidáta. Tento titul se následně objevuje u P. Martina Středy i v kalendářích a jiné literatuře.

Ve zveřejněném rozhovoru o zahájení kanonizačního procesu Matky Rosy Vůjtěchové (více ZDE) trvala tato přípravná fáze téměř sedm let od roku 2013 do roku 2019. U P. Martina Středy jsme tedy na začátku skutečného začátku.

Úloha stránek www.martinstreda.cz při sběru dokumentace k procesu blahořečení P. M. Středy

Přípravy zahájení procesu blahořečení P. Martina Středy SJ představují začátek budoucí mnohaleté práce, která má mimo jiné zdokumentovat vztah místní církevní obce a věřících ke kandidátovi blahořečení. Jedná se nejen o exaktní důkazy požadovaného zázraku na přímluvu budoucího světce, ale i o svědectví živé víry v jeho pomoc v běžných životních situacích.

Webové stránky www.martinstreda.cz otevírají prostor všem osobním svědectvím, která vypovídají o P. M. Středovi a událostech s ním spojených. Respektujeme ochranu soukromí svědků a jejich přání být uvedeni plným jménem nebo jen iniciálami. Děkujeme za každé svědectví. V souladu s církevně schválenou modlitbou za blahořečení P. Martina Středy SJ a pod ochranou Panny Marie se obracejme k Tomu, který to všechno může uskutečnit: „Proste a bude vám dáno…“ (cit.)