Svědectví o narození
Daniela Navrátila dne 26.8.1998

Ráda bych se s Vámi podělila o příběh narození mého prvorozeného syna, který se narodil v den, kdy si církev připomíná výročí P. Martina Středy – patrona města Brna.
Na základě předporodních vyšetření u odborného lékaře bylo stanoveno, že mi bude porod vyvolán a sice ve středu, dne 26.8.1998. Na ten den jsem se připravovala jako na den, kdy přivedu na svět své první dítě. Ráno v 7.30 hodin jsem se dostavila i s manželem do porodnice. Začalo dlouhé předporodní vyšetřování. Lékaři mi řekli, že různá odborná vyšetření ukazují na to, že dítěti se ještě na svět příliš nechce. Je tedy možné, že budu rodit až další den. Velmi mne to zneklidnilo. Cítila jsem bytostnou potřebu, aby se dítě narodilo ještě tento den. Mým jediným důvodem bylo to, že v tento den se slaví svátek P. Martina Středy. Když se tedy zdálo, že lékařská věda nebude stačit na to, aby se mé dítě narodilo ještě týž den, začala jsem se modlit k otci Martinovi. Byla jsem s ním v jakémsi duchovním spojení. Prosila jsem ho, aby se přimluvil u Boha a mé dítě se narodilo co nejdříve. Modlila
jsem se také za to, aby dítě, které se má narodit, mělo podobné vlastnosti jako měl otec Středa – neochvějnou víru a důvěru v Boha a plnění Boží vůle za všech okolností.
Ještě tentýž den v 18.30 hodin se dítě skutečně narodilo. Byl to chlapeček, který dostal jméno Daniel. Byla jsem vděčná Bohu a otci Středovi nejen za dítě samotné, ale také za to, že se malý Daniel narodil právě v tento den.

Mgr. Jitka Navrátilová
vlastnoruční podpis

V Brně dne 3.10.1999