Svědectví o uzdravení  na přímluvu
P. Martina Středy

ZKRÁCENÝ OPIS DIAGNÓZY A PROCESU UZDRAVENÍ:

Diagnóza: Commotio cerebri
Fraktura pyramidae 1. sin.
Paresis nervi facialis 1. sin.
Hypacusis postraumatica cond. 1. sin.

20.10 1995 hospitalizace ve Zlíně.

Epikrisa: 3,5letý chlapec po pádu s tří minutovým bezvědomím. Po přijetí bylo diagnostikováno haemotympanam vlevo a vysloveno podezření na zlomeninu levé pyramidy. Toto je potvrzeno C T vyšetřením, které prokazuje longitudinální zlomeninu levé pyramidy. Serohaemorrhagická sekrece z levého ucha během několika dnů ustává.
5 dne po úraze se však objevuje paresa u. facialis 1. sin. Zjištěno porušení kanálu lícního nervu ve středoušním průběhu, které si vyžádá chirurgickou revizi. Dítě předáno do dětské ORL v Brně 26.10. 1995.

26. 10 1995 hospitalizace v Brně.

Vyšetření v Brně: Neurologické vyšetření – zjištěn úraz hlavy s komocí mozku, fraktura pyramidy a periferní paranesa u VII 1. sin středního stupně v obou větvích
-etiolog. mechanicko ischemická. (EMG i jehlová). (Propuštěn 8.11. 1995)

Dr. Hájek, v.r.

5.11. 1995         Modlitba rodičů a tety u rakve P. Martina Středy

6.11. 1995        při vizitě zjištěn překvapivý zdravotní stav:

EMG v pořádku
vyšetření sluchu – v pořádku (na jedno ucho neslyšel)
vyšetření očí – v pořádku
vyšetření lícního koutku – v pořádku (prohlubivost v pořádku)
Primář rozhoduje o propuštění dítěte do domácí péče.

8.11. 1995     oko se plně dovírá (nedovíral víčko)
propuštěn z dětské ORL v Brně

24. 11. 1995 kontrola v Brněnské dětské nemocnici:
28 denní rehabilitace lícního nervu – v pořádku
vše v pořádku

MuDr Tryčková
MuDr Ivo Šlapák
Dr Hájek, Tel: 42 32 12 70