Svědectví

Výběr z dobových svědectví i z nejnovějších sdělení o vyslyšení proseb na přímluvu P. Martina Středy SJ byl uspořádán jako doklad o živé víře a důvěře v tohoto dosud nekanonizovaného světce. Jednotlivá svědectví jsou uvedena křestním jménem autora svědectví a rokem popisované události.

Zvláštní váhu má svědectví Jarmily M. z roku 2018, podložené podrobnou lékařskou dokumentací o uzdravení ze zhoubného nádorového onemocnění. K zásahu došlo po každodenní přímluvné modlitbě k Martinu Středovi poté, co byla rozšířena modlitba a výzva k blahořečení otce Martina. Svědectví bylo i s dokumentací předloženo k lékařskému posouzení.