4.11.2021: Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení otce Martina Středy… (Světlo 1/2022, plné znění viz zde.)

Vatikán schválil zahájení procesu blahořečení P. Martina Středy