26.4.2015: Při slavnostní mši svaté na památku 70. výročí osvobození Brna za druhé světové války byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie vyhlášena Výzva Brňanům na podporu modlitebních aktivit k blahořečení P. Martina Středy SJ (Výzva).