Výzva

Následující výzva, která byla slavnostně vyhlášena 26.dubna 2015 při mši svaté k šedesátému výročí osvobození Brna za druhé světové války, rozšiřuje úctu k P. Martinu Středovi SJ mezi věřícími i do ostatních brněnských kostelů.

Brňané, víte, že máte mezi sebou
(budoucího) světce?

Pokud to nevíte, pak se k němu nemůžete obracet s prosbou o radu, pomoc a ochranu.

A pokud to víte – obracíte se k němu? Nebo si myslíte, že už není nutné vyprošovat si s jeho pomocí ochranu pro naše město, naše rodiny, nás samotné?

Možná někteří tušíte, že se jedná o zachránce Brna v době třicetileté války, ctihodného otce Martina Středu, provinciála jezuitského řádu, pochovaného v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská ul.).

Nejde jen o pomoc, kterou může již nyní zprostředkovat (budoucí) světec pro nás.
I my můžeme v tuto chvíli významně přispět k procesu jeho blahořečení. Síla a pravdivost světcova působení v národě je odrazem víry lidí, kteří se k jeho pomoci utíkají. Tuto víru je třeba prokázat v procesu blahořečení. Je třeba se modlit a vyprosit zázrak nutný k řádnému procesu blahořečení.

A kdo jiný by se měl ujmout tohoto úkolu, než my, potomci těch, které už jednou zachránil?

Prosíme, zamyslete se nad touto výzvou, zda se k ní budete chtít připojit. Jedná se o naši živou víru, která se projevuje prostřednictvím modlitby.


Modleme se za blahořečení svatého kněze,
otce Martina Středy SJ

KDY? Tak, abychom na to nikdy nezapomněli, tedy každou STŘEDU večer ve vhodnou chvíli, pro ty dochvilné ve 21:00 h.
JAK?    Desátek slavného růžence spojený s přiloženou modlitbou za blahořečení.
KDE? Všichni společně jednou za měsíc, každého 26.dne, tedy data, kdy ctihodný otec Martin Středa SJ předstoupil před Pána, po mši svaté ve 12:15 h. u jeho hrobu.

 

        

 

CO JE POTŘEBNÉ?
Doložit každou věrohodnou událost nadpřirozeného charakteru (uzdravení či jiný Boží zásah) svědectvím, že byla v modlitbě vzývána výhradně pomoc P. Martina Středy SJ. Každé takové svědectví předkládejte v písemné podobě přítomnému knězi z řad Tovaryšstva Ježíšova nebo na webových stránkách Blahořečení P. Martina Středy SJ.

CO LZE UČINIT VÍCE?
Oslovit své známé a rozšířit řady modlitebního společenství informací o tomto úmyslu.

CO LZE UČINIT JEŠTĚ NAVÍC?
K modlitbě lze na závěr připojit modlitbu Otčenáš na úmysly Svatého otce. Nezapomeňte, že Svatý otec František je spolubratrem P. Martina Středy SJ a jistě naši podporu v modlitbě přivítá.

Vyhlášeno: 26.dubna 2015