Životopis

Existuje několik životopisů P. Martina Středy SJ, zpracovaných s rozdílnou mírou podrobností (viz níže), které vycházejí z těchto základních životopisných dat:

 • Narodil se 11.listopadu 1587 (nebo 1588) v Hlivici (Gliwice) ve Slezsku v české rodině (matka byla sestrou rektora Pražské univerzity Jiřího Poledna).
 • K jezuitům vstoupil roku 1608 (noviciát v Brně, studia ve Štýrském Hradci a Praze).
 • Zakládá jezuitskou kolej v Kutné Hoře (1624).
 • Po filosofickém a teologickém doktorátu přednáší v Praze rétoriku a filosofii; předává výuku slavnému španělskému filosofovi R. Arriagovi.
 • Vyučuje na koleji ve slezské Nise.
 • Roku 1627 je rektorem koleje v Brně.
 • Roku 1629 je rektorem Klementina v Praze. Zakládá kolej v Litoměřicích.
 • Roku 1631 vpadla saská vojska do Prahy. Slouží nemocným a morově nakaženým.
 • Roku 1636 zakládá kolej v Klatovech.
 • Roku 1638 je provinciálem České provincie Tovaryšstva Ježíšova.
 • Roku 1641 je rektorem brněnského noviciátu a spirituálem studentů.
 • Roku 1645 při šestnáctitýdenním obléhání Brna švédským generálem Leonardem Torstensonem s třicetitisícovou armádou byl hlavní duchovní oporou obránců. To, že se Brno pod vedením Ludvíka Raduit de Souches ubránilo, bylo považováno za zázrak.
 • Roku 1648 je podruhé provinciálem.
 • Napsal několik spisů z duchovního života a morální teologie. Například pojednání O modlitbě ústní a rozumové a O umění dobře žít a zemřít.
 • Dne 26.srpna 1649 o jedné hodině ranní, po půlnoci, umírá na souchotiny v Brně. Je pochován v hrobce tamního jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Citováno podle Novény se ctihodným Martinem Středou SJ (1587 – 1649), vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ, Refugium Olomouc 2017

Rakev s ostatky P. Martina Středy SJ uložena v kryptě jezuitského kostela

Podrobnější zpracování životopisu P. Martina Středy lze nalézt na www.jesuit.cz. Historické ocenění zásluh P. Martina Středy je uvedeno v prohlášení brněnské městské rady, které vydal úřad primátora Jana Metzgera z Brisachu dne 23.listopadu 1671 (www.biskupstvi.cz).

Románové zpracování části životopisu je podáno P. Josefem Koláčkem SJ v knize Martin Středa (1. vydání Cor Jesu, Český Těšín 1992, 2. vydání Refugium, Olomouc 2009). Nejrozsáhlejší soubor dobových faktů a svědectví shromáždil P. Jan Tenora v šestisetstránkové knize Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova, Dědictví Cyrilla a Metoděje,
Brno 1898 (životopis ve formátu PDF ke ztažení zde: www.catholica.cz).